Villkor och garantier

ALLMÄNNA VILLKOR OCH GRANTIER


PRISER OCH BETALNING

Alla priser på webplatsen anges i SEK och alla priser är inklusive moms. Betalning sker på plats eller via vår bokningestjänst online med följande betalningalternativ:

 • Kort, VISA; MASTERCARD mfl
 • SWISH
 • KLARNA del- avbetalning
 • FAKTURA

 

LEVERANSER

Alla leveranser sker i vår anläggning i Norröping om inget annat är överänskommet

 

AVBOKNING

Avbokning skall ske till oss via telefon senast 24h innan bokad tid, eller via den avbokningskod du mottagit vid bokning via vår online bokningstjänst.

 • I fall avbokningen sker efter tidsgräns debiteras bokningstagaren med av avgift på 895 SEK.
 • Om bil, kund ej kommer till avtalad tid utan att meddela oss om förhinder debiteras en No-Show avgift på 50% av bokningskostnaden, minimum summa av 895 SEK.

 

MJUKVARUGARANTI, NÖJDHETSGARANTI

Vi lämnar alltid garanti på vårat utförda jobb, 2års mjukvarugaranti dvs vid eventuella uppkomna fel som går att relatera till motoroptimeringen åtgärdar vi utan kostnad, och ifall motorstyrdonet skulle ta skada vid programmeringstillfället. Fel som uppkommer och som inte kan relateras till mjukvaruändringen, optimeringen debiteras kund 895Kr/45min för felsökning.

Skulle du utav någon förklarlig anledning inte vara nöjd med resultatet av våran motoroptimering återställer vi bilen till original och återbetalar kostnaden inom 14 dagar, dock ej kostnad för ev effektmätning eller annan kombinationstjänst som är utförd på bilen i samband med motoroptimeringen. Skälet till att du inte är nöjd måste kunna bevisas tydligt, nöjdhetsgarantin gäller ej som prova på möjlighet.

Skulle du gå miste om motoroptimeringen vid ett verkstadsbesök där den skrivits över med en uppdatering återställer vi mjukvaran gratis så länge den är kompatibel med den förgående mjukvaruversionen, i de fall vi måste utföra en ny optimering lämnar vi 50% rabatt.

 

ANSVARSFÖRSÄKRING

Vi är ansvarsförsäkrade mot trafikolyckor, skada på din bil under den tiden vi utför arbetet och din bil.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi accepterar inget avsvar för förseningar, fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande ( Force Majure ). Dessa omständigheter exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

 • KUNDEN ansvarar för att bilen är i tillräckligt gott skicka för en optimering
 • KUNDEN ansvarar för att det optimerade fordonet besiktigas eller omregistreras efter optimeringen
 • SVWAT TUNING AB står ej för lånebil om inte annat avtalats
 • SVWAT TUNING AB står ej för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med en optimering
 • SVWAT TUNING AB står ej för resekostnader i samband med en optimering
 • SVWAT TUNING AB står ej för skador på motor, växellåda, koppling eller drivlina efter en optimering
 • SVWAT TUNING AB ansvarar ej för ev förlust av gällnade försäkring efter en optimering
 • SVWAT TUNING AB ansvarar ej för ev förlust av gällande garantier efter en optimering

 

PRIVAT POLICY

 

COOKIES